Vi erbjuder följande IT-tjänster till företag:

 

IT-Säkerhet som tjänst

 • Identifiera och Säkra informationstillgångar
 • Skapa förutsättningar för snabb återställning av er information
 • Automatiserade återställningstester
 • Utöka eller minska kapaciteten när behovet förändras

 

Internetanslutning

 • Fiber, Radiolänk eller ADSL
 • Lokal support på plats
 • Ger tillgång till våra övriga tjänster

 

Datakommunikation

 • Anslut hemmet till företaget
 • ”Bygg ihop” enheters datanät
 • Skapa direktlänkar till samarbetspartners

 

Lagring

 • Lagra er backup utanför företagets väggar
 • Utöka befintligt lagringsutrymme

 

Samlokalisering

 • Hyr plats i någon av våra serverrum för egen server. Exempel:
  • Lagring av backup
  • Web- eller mailserver
 • Bra kapacitet mot Internet
 • Övervakning