2020-07-02

Ljungby Energi skarvar om en fiberkabel (som varit skadad) idag ute i Odensjö. Påverkar våra kunder där medan skarvningen pågår.