På torsdag den 30 augusti mellan kl 9.00 – 13.00  kommer EON göra ett planerat avbrott i elnätet i Kvänslöv.

Detta innebär att Ljungby Energis station kommer vara strömlös under hela perioden.

Kunder anslutna till denna noden kommer att påverkas.